Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தென்மேற்குக் கரையோரம்

உட்படும் மாவட்டங்கள்
  • காலி 
புவியியல் உட்படுகை

பெந்தோட்டை ஆற்றுமுகம்

கொவியாபான நீரோடைமுகம்

பிராந்திய பொறியியலாளர்  பொறியியலாளர் (செல்வி) சிறாணி மஹாராச்சி. 
முகவரி


பிராந்திய பொறியியலாளர் அலுவலகம் 

கரையோரப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம் 

இல.274, பீலகொட 

உனவத்தன, காலி 


தொலைபேசி 091 223 4832
தொலைநகல் 091 223 4832

 செவ்வாய்க்கிழமை, 30 ஜூலை 2013 10:43 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது

எமது சேவைகள்


கடல் அரிப்பு

இயற்கை 

நீர் 

அறிவு

சட்ட ஒழுங்குகள் 

பொருளாதாரம் 

பொறியியல் 

அனர்த்தங்கள் 
 

முக்கிய தளங்கள்

கரையோர பிரதேசங்கள்

 
 

கரையோர நிலையங்கள்

முக்கிய தளங்கள்

எழுத்துரிமை © 2013 கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமை திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது
 
இறுதியாக : 09 ஜனவரி 2019